• Da Finnfast ble vedtatt var økonomien så usikker at man ikke kunne gjøre noe med trafikksikkerheten. Prosjektet ble åpning i oktober 2009 og nedbetalingen skjer langt fortere enn forventet. - Hvis vi hadde visst hvor god økonomien i Finnfast skulle bli, ville vi lagt gang- og sykkelstien inn i prosjektet, sier ordfører Gro Skartveit.

- Finnfast må ikke bli et sugerør

Finnfast-pendler kritiserer forslaget om å bruke bompenger fra tunnelen til å betale andre prosjekter i Finnøy.