• 94-årige Erling Mæland (nummer to fra høyre) var medfange av de 15 henrettede på Trandum. Her flankert av sønnen Magnus og svigerdatter Frøydis Mæland. Jon Ingemundsen

Jærske krigsofre ble hedret med minneplate

Kontrasten kunne knapt vært større mellom den vakre og sjeldent smule maidagen i Obrestad havn – og en ytterst brutal og tragisk hendelse nøyaktig 70 år tidligere.