• Av 18 kontrollerte kjøretøy fikk bare ni sjåfører kjøre videre uten noen form for reaksjon.

Feil ved halvparten av kontrollerte kjøretøy

— Dette er alt annet enn bra, sier Odd Arild Fintland i Statens vegvesen.