• Hans E.H. Jacobsen

Geologer har funnet årsaken til raset på E39

En sprekk i fjellet som ble fylt med vann.