• Kompiskjøring på Madlaveien ble etter alt å dømme vraket en gang for alle i formannskapet torsdag. Jon Ingemundsen

Bråsnudde om kompiskjøring

Kompiskjøring på Madlaveien ble etter alt å dømme vraket en gang for alle i formannskapet torsdag.