• Det er lov å fiske med teiner, men det er krav om at disse må inneholde fluktåpninger. Alle foto: Kystvakten

Uvanlig mye ulovlige teiner

Den delikate hummeren er et sjeldent syn i norsk farvann. Det fører til at folk går mann av huse for å få tak i godbiten.