Ikke Nortura- permitteringer i Hå

Nortura slipper å permittere opptil 70 ansatte ved selskapets slakteri— og foredlingsanlegg i Kviamarka i Hå. Selskapet varslet mulige permitteringer i begynnelsen av februar.