Fengselsstraff for tunnelråkjøring

Da den automatiske trafikkontrollen i Byfjordtunnelen blinket, kjørte 21-åringen fra Hå i 136 kilometer i timen.