• Trond Birkedal møtte pressen etter at han fikk dommen opplest i Stavanger tingrett 16. februar. Her sammen med advokat Christian Faye Ree. Jonas Haarr Friestad

Birkedal-saken skal opp igjen i oktober

Gulating lagmannsrett har godtatt anken fra statsadvokaten. Dermed må Trond Birkedal møte i ny rettssak i oktober.