• Bak gjerdet ligger motorveien. Foreldrene til barna i Barnas Hus har etterlyst bedre støyskjerming siden 1998.

Barnas Hus barnehage skal få bedre støyskjerming

Den støyplaga barnehagen i Bekkefaret skal få ny støyskjerm som del av Ryfastprosjektet.