• Postens Kjetil Olav Sunde skal sette inn fem av de 13 nye biogass- postdistribusjonsbilene i arbeid i Randaberg. De øvrige skal betjene Sola. Sven Emil Refseth

CO<sub>2</sub>-nøytral postombæring

Heretter blir all post distribuert CO2-nøytralt i Sola og i Randaberg. Posten har kjøpt 13 varebiler som skal gå på biogass fra kloakkrenseanlegget på Mekjarvik.