• Styrkegraden i de 253 grammene amfetamin brynebuen kjøpte i Oslo var så lav at han slapp å sone straffen i fengsel. Politiet

Kriminell hadde nesten helt rent mel i posen

Styrkegraden i de 253 grammene amfetamin brynebuen kjøpte i Oslo var så lav at han slapp å sone straffen i fengsel.