Fem biltyverier og to innbrudd i natt

Politiet har hatt det travelt med å registrere biltyverier og innbrudd etter nattens hendelser.