• - Vi har hatt for stort fokus på antall plasser, og ikke nok på kvalitet, sier Per A. Thorbjørnsen (V) i Stavanger kommune. Jarle Aasland

Politikerne hører kritikken

Politikerne i Sola, Stavanger og Hå svarer på kritikken fra Helsetilsynet.