• Vindparken vil ligge i dette 15 kvadratkilometer store området, og turbinene vil bli godt synlige, dersom de ikke blir trukket innover platåkanten. Kjell Arvid Berge

Skal lage strøm til 20.000 hus

Fred. Olsen Renewables As har fått konsesjon til å bygge og drive Gilja vindkraftverk. Anlegget vil gi en energiproduksjon på inntil 405 GWh, som tilsvarer forbruket til rundt 20.000 husstander.