• Gulliver-hodet ble fraktet til Jæren i flere deler med helikopter. Klepp kommune tviler på hvordan utescenen skal la seg realisere. Rune Vandvik

Gulliver møter kjempeskepsis i kommunen

Gulliver-hodet skal bli Arvid Mælands nye utescene. Klepp kommune tviler på at det er mulig innenfor loven.