• John Skåland, til venstre, og ordfører Pål Anker Ravndal tror ikke dagens E 39 gjennom Moi kan utvides til fire felt. Foto: Hans E.H. Jacobsen

Ny E39 utenom Moi sentrum

Statssekretær Geir Pollestad avviser Rune Gjedrems forslag om firefelts E 39 i helt ny trasé fra Sandnes til Flekkefjord. På Moi kan E 39 uansett bli lagt om.