• Brann- og redningssjef Henry Ove Berg og hans rådgiver om samfunnssikkerhet, Lise Peterson, presenterer en detaljert og gjennomarbeidet plan for utvikling av brannstasjoner og redningstjeneste i Brannvesenet Sør-Rogaland IKS sitt distrikt. Jan Inge Haga

Hovedbrannstasjonen legges til Stangeland

To nye brannstasjoner i Stavanger, ny hovedbrannstasjon på Stangeland midt i regionen, ny felles stasjon for Klepp og Time på Kåsen, ny stasjon på Ålgård ved E39.