• Stavanger Universitetssjukehus (SUS) har verken penger eller plass til å ta imot en Pet-skanner. Og helseregionen har ikke behov heller. Pål Christensen

Pet – en rådyr gave

Sykehuset i våre hender sier at målet er å kjøpe Pet-skanner neste år. Da mangler kompetent personale, penger til drift og lokaler – og behov.