• Livar Halvorsen (t.v.) og Sigmund Øksnevad i Kruse er to av dem som nå bygger Rogalands største videregående skole på Bryne. Parkeringshallen skal gå langs Garborgsenteret i bakgrunnen. På toppen kommer skolens park. Geir Sveen

Slår alarm etter grunnboringer

Utgravingen av en 13 meter dyp parkeringshall kan gi setningsskader for Rogalands største videregående skole og for kvartalet rundt Garborgsenteret. Også Bryne stasjon kan være truet.