Våknet av skrik fra veigrøft

Viste seg å være en beruset mann.