• – Det er kjempekjekt å kjøre snøscooter. Sånn er det bare. Det er ikke til å legge skjul på, sier lensmann og varaordfører Egil Netland (KrF) i Sirdal kommune. Ingvild Lygren

Plass til både støy og stillhet

Snøscooteren er kommet for å bli. – Et steg i riktig retning, sier lensmann og varaordfører Egil Netland (KrF).