• Assistent Maren Fuglestad går rundt i klassen og hjelper og trøster slik at læreren kan konsentrere seg om undervisningen. Her er det Hanna Blakstad Eik som trenger litt ekstra oppmerksomhet. Morten Kristoffer Sollid følger godt med i timen. Jon Ingemundsen

Skolene får ikke mer til «tidlig innsats»

Skolene får ikke penger til flere ansatte i rådmannens forslag til budsjett. Dermed får vi ikke til å styrke den tidlige innsatsen, slik som politikerne vil, er reaksjonen fra skolen.