• Fordi denne køen fra Braut mot Bryne blir lengre og tregere, tar stadig flere i bruk alternative veier, der det nå blir nye trafikkproblemer som gjennom Øksnevad-Kvernaland. Geir Sveen

Denne køen er uten løsning

For fire år siden leverte Statens vegvesen en mulighets-studie som viste fv. 44 med fire felt fra Klepp til Bryne. Fortsatt er ikke en krone satt av til Jærens hovedvei.