• Det var lange køer på Motorveien etter ulykken forrige mandag. Anders Minge

Ønsker infotavle ved Motorveien

Slik kan trafikantene få vite om ulykker og kø.