• Nancy Kjærvoll og Per Søyland bærer om bord urne og stemmesedler, mens Aud Eli Lyse, båtfører Jon Arne Helgøy og matros Asbjørn Nordpoll tar i mot på «Helgøy Prince». Tor Inge Jøssang

Siste valget i Lysefjorden

— Dette blir nok siste gang det stemmes i Lysefjorden, spår ordfører Ole Tom Guse (KrF) i Forsand.