• Folksomt på stupet i pinsen. Odd Pihlstrøm

Flatt for Preikestolen

Etter rekordtall for mai, flatet turisttrafikken til Preikestolen ut i juni.