• Fire som er bekymret for Sandnes-økonomien: Rådmann Tore Sirnes, budsjettsjef Hilde Vikan (t.v.), økonomidirektør Torunn S. Nilsen og seniorrådgiver Sidsel Haugen. Kent Skibstad

Millionene triller ut i Sandnes

Økonomisk kriserammede Sandnes styrer mot et overforbruk på 48 millioner kroner innen levekår og barnevern.