• Barnevernsjef i Stavanger Gunnar Toresen åpner nå for at de to indiske barna som siden mai i fjor har bodd i beredskapshjem i Stavanger kan flytte hjem til onkelen i India. Om kort tid starter Barnevernstjenesten samtaler med onkelen. Olav Rege Olsen

Barnevernet skal intervjue onkelen

Barnevernet i Stavanger skal nå ha samtaler med onkelen til de indiske barna for å bringe på det rene om han kan overta omsorgsansvaret.