Dømt for voldtekt uten seksuelt motiv

En somalier (35) hevdet handlingene han foretok overfor kvinnen ikke var seksuelt motiverte — og at han derfor ikke kunne dømmes for voldtekt. Høyesterett har nå avvist mannens argumentasjon.