• Både vei og gatelys er på plass på Husabøryggen. Nå iverksetter Stavanger kommune salgsprosessen flere år etter at infrastrukturen i stor grad var på plass. Her er Tore B. Kallevig (t.v.) fra Frp og Egil Olsen (H). Kristian Jacobsen

Millionbingo på Hundvåg

Kommunen ba om prislapp-hjelp. De fikk to ulike takster for samme boligfelt på 41,6 millioner og 23 millioner kroner.