• Torgterrassen og forholdet til Domkirken er svært sentralt når Skagenfondene søker om å få bygge på sine lokaler i sentrum Jonas Haarr Friestad

Skagenfondenes bygg gir politisk hodepine

Skal man la Skagenfondene bygge på sitt bygg i sentrum, eller skal man lytte til de klare advarslene fra vernemyndighetene, med riksantikvaren i spissen.