• Folkehelseinstituttets influensaovervåkning viser at det nå er mest influensa i Region vest, som omfatter Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane. Scanpix

Mest influensa i vest

Men fortsatt er landet samlet under grensen for årets influensaepidemi.