• Slik ser Vegvesenet for seg at en flytebro kan strekkes mellom Mortavika og Arsvågen. Broa på 7,5 kilometer vil bli den lengste i sitt slag. Brotårnene på illustrasjonen er 150 meter høye. Illustrasjon: Vegvesenet

Rogfast kan bli brofast

Fastlandsforbindelsen over Boknafjorden kan komme som bro i stedet for tunnel. Vegvesenet har fått et halvt år på seg til å se om dette kan være den beste løsningen for Rogfast.