Sjåfør med 2,1 i promille

En 42-åring hadde fått litt for mye drikke.