• Slik vil hotellet ta seg ut sett fra Løkkeveien/Tanke Svilands gate. Illustrasjon: Link Arkitektur

Storhotell må bli enda grønnere

Kjell Madlands planlagte storhotell på Kampen får miljøkritikk fra kommunal— direktøren for byutvikling.