• Petter Nærheim (t.v.) og Rune Hogsrød er blant de mange som har vært i sving med å rydde opp i skoger og parkområder. Fredrik Refvem

Rydder fortsatt turveiene etter stormen

Flere av turveiene og parkene i Stavanger fikk hard medfart i stormen for to uker siden.