Vil ha stor 2008-offensiv mot barn og unge

Barn og unge er vår viktigste målgruppe, men da må de også vite hva 2008 er for noe, sier Rolf Norås.