Færre arbeidsledige på Jæren

Jæren opplever både byggeboom, handelsboom og gledelig fall i arbeidsledigheten.