Bli besøksvenn

Snart blir det besøksvenn-kurs i regi av Stavanger Røde Kors. Og behovet for besøksvenner er stort.