Melder seg ut av Suldal Høyre i protest

Klara Marvik-saka splittar både Suldal eldreråd og Suldal Høyre.