- Ikke uvanlig med flere overgripere

Historiene om overgrep på Waisenhuset høres utrolige ut, men de er ikke unike. Reimunn Førsvoll har i en årrekke arbeidet med overgrepsproblematikken. I tillegg til å være sokneprest i St. Johannes menighet, er han familieterapeut.