Helene Tråsavik møtte stjernefotograf

Skjønnheten fra Egersund kan godt tenke seg å flytte til New York.