Rause ungdommer på vårball

Et ekte veldedighetsball på Gosen skole resulterte i over 12.000 kroner til et prosjekt i Zambia.