Ansatte fikk egen hjertestarter

De 79 ansatte hos Peder S. Fjetland AS på Forus fikk sin egen hjertestarter til jul.