Brann på Bryne

Det oppstod kraftig røykutvikling da det brant i et bolighus iReeveien på Bryne torsdag formiddag. Det var en stund uklart om detbefant seg noen i huset, men det ble raskt klart at det var tomt.