Ryfast-avstemming kan bli avvist

45 innbyggjarar i Forsand krev folkeavstemming for eller motRyfast, men det er usikkert om dei får omkamp. Initiativtakarane ermisfornøgd med at Ryfast er vald som Ryfylke si ferjefrietilknyting til Nord-Jæren, slik alle ryfylkekommunane ogfylkestinget har gått inn for.