Ungene vil ha 29 fremmedspråk

16 prosent av sjette— klassingene i kommunens undersøkelse vil ha andre språk enn tysk, fransk og spansk i ungdomsskolen.