SV-politiker vil ha bolig for hjerneskadde

Stavanger kommune bør få et botilbud for personer som er blitt hjerneskadd i voksen alder, mener SV-politiker.