104 km/t i 80-sone

UELAND: I en trafikkkontroll på Ueland i går kveld mellom klokken 20 og 21 ble det utferdigehet to forelegg for høy fart.